Overbuur en EbP leiden een interactief ontwerpproces voor de tuinen van een instelling voor beschermd wonen. Ruim 100 betrokkenen (cliënten & ouders, vrijwilligers & medewerkers, dorp Koningslust & omgeving en stakeholders) geven input voor het tuinontwerp tijdens een groots opgezette, koninklijke brainstorm. Overbuur en EbP helpen daarnaast bij de visie- en planvorming en bij het vergroten van het draagvlak intern en extern. Overbuur en EbP blijven betrokken bij de aanleg en het gezamenlijk gebruik van de tuinen, en de relatie met overige faciliteiten en het dorp.

Opdrachtgever: Daelzicht, Heel. In samenwerking met: Empowerment by Playing en Buro van Rooijen, 2014-2015.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg