Overbuur leidt een aantal mediation sessies tussen buschauffeurs, jongeren en andere betrokkenen bij ordeproblemen op Buslijn 85 Ede-Veenendaal. De situatie is dermate zorgelijk geworden dat chauffeurs hun werk op deze lijn niet meer kunnen of willen doen. Na enkele bijeenkomsten zijn de onderlinge relaties sterk verbeterd en worden afspraken bezegeld in het Veiligheidsarrangement Buslijn 85 Ede Veenendaal.

Opdrachtgever: Delfini/Provincie Gelderland/Veolia, in samenwerking met ROC A12, politie, jongerenwerk Ede en Veenendaal, Gemeente Ede, Gemeente Veenendaal, 2009.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg