De Speeltuinbende stimuleert in het hele land dat kinderen met en zonder beperking samen kunn en spelen, bijvoorbeeld op zogenaamde Samenspeelplekken. In ons land zijn op dit moment 75 Samenspeelplekken en dat worden er nog veel meer. Overbuur ondersteunt de Speeltuinbende bij het ontwerpen van een systeem om de kwaliteit en continuïteit van deze Samenspeelplekken te verbeteren.

Opdrachtgever: De Speeltuinbende, 2017
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg