Overbuur en DKA organiseren een aantal workshops voor medewerkers van Woonzorgcentrum de Vijverhof. Het doel is om de mogelijkheden voor meer integratie met de omgeving te inventariseren en tevens het draagvlak voor een meer wijkgerichte benadering te vergroten.

Opdrachtgever: De Koning Advies, Zorggroep Zuid Gelderland, 2012.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg