Meer bijzondere burgers
Januari 2016  Door de extramuralisering komen er meer ‘bijzondere’ burgers in Lindenholt wonen: mensen die wat extra’s nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en zich thuis te voelen in hun leefomgeving. Dat ‘extra’s’ bestaat vaak uit het toerusten van deze doelgroep voor deelname aan de maatschappij. In het project Buitengewone Buren beginnen we juist aan de andere kant: de gemeenschap.

Welkom in de wijk
Bewoners kunnen er mede voor zorgen dat de ‘vreemde ander’ zich welkom en geaccepteerd voelt. Dat gaat echter niet vanzelf. Buurtbewoners zijn waarschijnlijk best bereid om anderen te helpen, maar weten vaak niet hoe. Of ze schrikken terug voor het onbekende van (bijvoorbeeld) een psychische stoornis. We verwachten dan ook dat het nodig zal zijn om bij bewoners meer begrip te kweken voor psychische en psychiatrische problematiek.

Buitengewone buren

Middels het project Buitengewone Buren wil de gemeente Nijmegen concrete acties en activiteiten in gang zetten, gericht op inclusie. Het doel is om het contact, het begrip en het samenleven tussen bewoners mét en zonder GGZ-achtergrond te verbeteren. Ofwel: hoe kunnen ‘gewone’ bewoners leren omgaan met hun ‘buitengewone buren’. De focus ligt daarbij niet op de individuele bewoner, maar op de gemeenschap.

In de wijk Lindenholt geven zowel wijkprofessionals als bewoners aan dat het onderwerp hier speelt en aandacht behoeft. De vraag aan Overbuur is om, na een uitgebreide verkenning van de wijk, voor de zomer enkele concrete acties en activiteiten in gang te zetten, samen met bewoners, studenten en stakeholders. Dat lukt!

Minstens even belangrijk is de opdracht om vanuit de opgedane ervaringen en kennis, aanbevelingen te doen voor inclusie van buitengewone buren in Lindenholt en de rest van Nijmegen. Het rapport is op te vragen door contact op te nemen met Anja Maas/ Overbuur.

 

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen, 2016 - 2017
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg