Overbuur ondersteunt de gemeente Beuningen bij het ontwikkelen van nieuw speelbeleid en de inbreng van bewoners en stakeholders hierbij. De uitdaging: evenveel (of meer) speelwaarde per wijk, met 50% minder budget. Begin maart 2015 kunnen kinderen, jongeren en volwassenen een digitale vragenlijst over spelen en speelruimte invullen. Om te zorgen dat de respons zo groot mogelijk wordt, trekken ambtenaren, wethouders en raadsleden de buurten in.

Daarna organiseren we een expertmeeting. Met stakeholders beoordelen we verschillende aanvliegroutes. Welke zijn het meest zinvol en kansrijk? Ofwel, waar kan de gemeente het beste energie steken?

De werkgroep leert ondertussen steeds bij. We gebruiken we de metafoor van het voetbalspel: durf je de spelregels los te laten en het speelveld te verruimen? Bij wie ligt de bal? En hoe ga je om met je nieuwe rol als coach en talentscout? …als je jarenlang vooral scheidsrechter, spelverdeler, hoofdsponsor en clubarts bent geweest….

In het najaar van 2015 wordt alle input nader uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Die geeft in maart 2016 groen licht voor de belangrijkste beleidskaders. In het voorjaar van 2016 bezoeken we alle dorpen en wijken van Beuningen met een conceptvoorstel. Bewoners krijgen de kans om dit voorstel aan te passen en om het beheer en onderhoud van de speelplekken van de gemeente over te nemen. De eerste bijeenkomst was op 6 april in Ewijk, de laatste op 6 juli in Winssen.

Na de zomer gaat de gemeente met alle inbreng alle input van bewoners aan de slag. De vooruitzichten zijn gunstig: veel bewoners hebben aangegeven dat zij een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de speelwaarde, bijvoorbeeld door beheer en onderhoud van een speelplek voor hun rekening te nemen.

In januari en februari 2017 vinden in alle kernen bijeenkomsten plaats  over bewoners hierover te informeren. Inmiddels worden de eerste afspraken met groepen bewoners gemaakt.

Sommigen richten een speeltuinwerkgroep op, die zich actief gaat bemoeien met het wel en wee van een speelplek. Andere verkennen de mogelijkheid om een stichting op te richten en aldus het beheer en onderhoud van de speeltuin van de gemeente over te nemen.

Opdrachtgever: Gemeente Beuningen, 2015-2018
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg