Overbuur en Delfini onderzoeken hoe bewoners uit Doornenburg de leefbaarheid in het dorp ervaren, en doen een voorstel voor het inzetten van bestaande en nieuwe verbindingen. Dit in het kader van de wens van de gemeente voor meer zelfredzaamheid in het dorp.

Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard. In samenwerking met Bureau Delfini, 2012.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg