Overbuur begeleidt een groep bewoners bij het maken en uitvoeren van plannen om de sociale veiligheid in de wijk te verbeteren. Helpen leefregels om de straat mooier en veiliger te maken? De gemeente Nijmegen denkt van wel, maar de bewoners uit de Maerlantstraat in het Willemskwartier kiezen voor een meer praktische uitwerking. De gemaakte leefregels worden dan ook omgezet in een jaarlijkse schoonmaakdag, buurttheater en het adopteren van boomspiegels.

Opdrachtgever: Welzijnsorganisatie Tandem, in samenwerking met Gemeente Nijmegen, Wijkraad Willemskwartier en Woningcorporatie Portaal, 2007-2008.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg