Overname speelplekken

Overbuur ondersteunde in 2013 en 2014 de gemeente Buren bij de overname van alle speelplekken door bewoners. Inmiddels is het tijd voor een volgende stap: een breder draagvlak voor ‘spelen’ zodat stichtingen er niet alleen voor staan. Dat is vooral nodig in het stadje Buren. Hier zijn de speelplekken nog steeds niet overgedragen aan bewoners, ondanks het feit dat een stichting in de startblokken staat.

Samenwerking en uitwisseling kennis

Bottleneck is de te verwachten hoge kostenpost voor beheer en onderhoud van de 5 speelplekken, versterkt door schade door vandalisme. Die is in het stadje Buren onevenredig hoog omdat de speeltuinen vanwege het toerisme intensiever gebruikt worden dan elders.  Het benodigde geld komt niet meer van de gemeente maar de stichting vindt zichzelf te kwetsbaar om de te verwachten hoge kosten op te hoesten. De oplossing kan deels worden gezocht in een gemeenschapsbenadering: hoe mobiliseren en inspireren we een hele gemeenschap om zich hard te maken voor spelen? Hoe organiseren we het zo dat ook lokale ondernemers en andere partijen ‘wakker gaan liggen’ van de speelplekken en zich mede eigenaar gaan voelen?

Vriendelijkere overeenkomsten

Een andere reden waarom de overdracht nog niet plaats heeft gevonden, is de onvrede van de stichting over de door de gemeente op gestelde overeenkomst.  Deze is  juridisch van toon, lees: lastig te begrijpen voor een niet-jurist, maar ook nogal eenzijdig vanuit het belang van de gemeente geschreven. Terwijl het doel van de overeenkomsten zou moeten zijn dat gemeente en bewoners op elkaar kunnen rekenen en een gezamenlijk belang hebben.

Gelijkwaardige partners

Uiteindelijk werken gemeente en stichting aan een nieuwe, gezamenlijk opgestelde overeenkomst. Het uitgangspunt is het gezamenlijk belang: fijn en veilig spelen in Buren voor alle kinderen. Eind juni is het zover: de overeenkomst wordt ondertekend, niet alleen door gemeente en bestuur, maar ook door een kinderdirectie die in samenwerking met de Beatrixschool in het leven is geroepen.

Plannen…

Die zijn er nog veel meer. Zo wil de stichting de speeltuinen verbinden met de historie van Buren, onder anderen door ‘speelse’ informatiezuilen voor de speelplekken te laten ontwerpen. Ook zijn er plannen om ondernemers meer bij de speeltuin te betrekken, zodat de (financiële) draagdracht groter wordt.

wordt vervolgd.

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Buren, 2015/ 2016
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg