Overbuur leidt samen met welzijnsorganistie Tandem een traject om de sociale binding en veiligheid in een deel van het Waterkwartier (Nijmegen) te verbeteren. Het is niet langer prettig en veilig wonen in de Lingestraat. Er zijn bewoners die iets willen doen, maar dit niet durven of kunnen. Met behulp van buurttheater en huisbezoeken komen bewoners in de benen. Na een half jaar intensieve ondersteuning organiseren zij hun eigen buurtfeest. De sfeer in de straat is sterk verbeterd en de groep is jaren later nog steeds zeer actief.

Opdrachtgever: Woningcorporatie Portaal en Gemeente Nijmegen, in samenwerking met Welzijnsorganisatie Tandem en politie, 2008-2009.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg