Overbuur leidt een workshop voor 30 medewerkers van een woningbouwcorporatie uit Tilburg/ Breda met als doel een begin te maken met nieuwe manier van bewonersparticipatie en het samenstellen van een toolkit met methodes en werkwijzen.

Opdrachtgever: WonenBreburg, 2010.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg