SUPERLOCAL is een innovatief project in Kerkrade-Oost, waar drie hoogbouwflats op een duurzame manier worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen aan een methode om de hoogbouwflats te hergebruiken door circulair bouwen en recycling. De vrijkomende materialen worden in het projectgebied opnieuw gebruikt. Overbuur begeleid het projectteam bij het organiseren van bewonersparticipatie. Daarbij is het zoeken naar een goede match tussen de ambitieuze projectdoelen en het leven van alledag en de behoeftes van de bewoners. Op 24 februari 2018 vindt het Super Local Buurtevent plaats, waar we naast de klankbordgroep ook andere buurtbewoners betrekken bij het project. Dat doen we onder anderen door hen over meer ‘alledaagse’ onderwerpen als spelen, bewegen, ouder worden en honden te bevragen.

Website SUPERLOCAL: slow-less-local. In plaats van ‘snel, meer en globaal’ wordt in het SUPERLOCAL-project juist ingezet op ‘rustig, minder en lokaal’. Met ‘slow’ bedoelen we een gebiedsontwikkeling, waarbij we de tijd nemen om zorgvuldig na te denken over de toekomst van het gebied. ‘Less’ verwijst naar de bevolkingskrimp in de regio Parkstad, waardoor minder woningen nodig zijn. De nieuwe woningen moeten van hoge kwaliteit zijn, denk bijvoorbeeld aan levensloopbestendigheid. Tot slot staat ‘local’ voor de impuls die het project aan de wijk moet geven. Door zoveel mogelijk met lokale partijen samen te werken wordt de lokale economie versterkt.

Opdrachtgever: Wooncorporatie HeemWonen Kerkrade, 2017 - 2018
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg