Thuishaven, Welschen 2

Juli 2015   Overbuur voert voor Woonstad Rotterdam en het Centrum voor Dienstverlening bij een belevingsonderzoek uit voor het project Welschen 2 in Overschie. Het belevingsonderzoek is een onderdeel van een evaluatie en plan voor doorontwikkeling van het vierjarige project Thuishaven, uitgevoerd door Jochum Deuten. In de acht naoorlogse woonblokken (320 woningen) wonen zo’n 45 bewoners die nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Download hier het evaluatierapport.

Bivakkeren in Overschie

Door in de flats een laagdrempelig servicepunt te huisvesten wordt ingezet op zorg direct in de buurt en tegelijkertijd aansluiting tussen de zittende bewoners en de ‘cliënten’ van onder anderen het CVD. Na vier jaar is het tijd voor een evaluatie: wat zijn de effecten van het project Thuishaven voor bewoners en cliënten? En wat vinden de betrokken professionals ervan? Overbuur bivakkeert een paar dagen in Overschie om verhalen op te tekenen en zo een beeld te kunnen schetsen van een bijzonder stukje Rotterdam.

Thuishaven on tour

November 2015   Het project, met het belevingsonderzoek als rode draad, wordt vanaf september geëvalueerd met de verschillende partners . Het onderzoek heeft zaken aan het licht gebracht die niet bekend waren en een groot deel van de aanbevelingen wordt overgenomen. Zo lijkt het verstandig om het project niet langer dan een aantal jaren op een locatie te laten bestaan en hier dan de overstap te maken van zorg naar welzijn…om vervolgens op een andere locatie een nieuwe start te maken – Thuishaven on Tour. De druk op de buurt blijft dan niet onevenredig hoog. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat middels deze vorm van begeleid wonen een wel haast ideale oefenruimte voor zelfstandig wonen is gecreëerd, die, met hier en daar een aanpassing, zeker navolging verdient!

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam/ Jochum Deuten advies&onderzoek. In samenwerking met CVD Overschie en Eigewijze Wijken, 2015.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg