In elke wijk anders

Overbuur ontwikkelde ‘Opgerommeld!’ als werkwijze om bewoners actief te betrekken bij de leefbaarheid in hun buurt. Overbuur brengt bewoners bij elkaar en helpt hen met het maken van plannen en het organiseren van activiteiten. Bewoners bepalen met elkaar waaraan het (door de corporatie beschikbaar gestelde) budget besteed wordt en voeren de plannen deels zelf uit. Dat pakt in elke wijk anders uit.

Van breibomen tot buurtpreventie

‘Opgerommeld!’ is inmiddels uitgevoerd in de Nijmeegse wijken Meijhorst, Zwanenveld en Voorstenkamp en in wooncomplex Paladijn. Dit heeft o.a. geleid tot de oprichting van buurtpreventieteams en zwerfvuilteams, een breibomen kunstwerk, gesprekken met jongeren en aanwonenden van een pleintje, ludieke huisregels, de aanschaf van schoonmaakspullen voor flats, het maken en ophangen van actieposters, de start van een tuinenproject, een welkomstcomité, een bezemgroep, nieuwe vitrinekasten, opruimacties, een BuurtWhatsAppgroep, activiteiten op straat en, zeker ook belangrijk, nieuw, actief bewonerskader.

Opdrachtgever: Woningcorporatie Talis, in samenwerking met de woningcorporaties Portaal, en Standvast Wonen, Gemeente Nijmegen, Tandem Welzijn en politie Gelderland Zuid, 2013- 2015.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg