Overbuur ontwikkelt samen met Baghus Advies de module ‘Werken met bewoners bij Leefbaarheidprojecten’ voor de opleiding Leefbaarheid van FMH-opleidingen en voert deze een aantal jaren uit.

Opdrachtgever: FMH wonen, in samenwerking met Baghus Advies, 2008 -2010.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg