Overbuur begeleidt medewerkers van Talis bij de planning en uitvoering van een ‘schuttingenproject’ in de Kastelenbuurt in Nijmegen. Het verkrijgen van een schutting is tevens een middel om overlastzaken, huurachterstanden, slecht onderhouden tuinen en illegale bouwsels in overleg met de bewoners aan te pakken. Na een pilot wordt het project in bloksgewijs uitgevoerd. Van de werkwijze wordt een boekje gemaakt: de kluswijzer ‘Talis over de schutting’.

Opdrachtgever: Woningcorporatie Talis, 2010.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg