De gemeente Tiel wil het beheer en onderhoud van speelplekken overdragen aan bewoners. Het tot dusver voor speelplekken bestemde budget wordt gehalveerd, de andere helft gaat over naar de de door bewoners te bestemmen wijkbudgetten. Overbuur leidt het proces met het projectteam.

De (multidisciplinaire) projectgroep stelt zichzelf te doel om meer garanties in te bouwen voor de speelplekken. We gaan voor maximaal buitenspelen (plekken en kwaliteit), maximale bewonersparticipatie (in kwaliteit en kwantiteit) en een goede borging.

In een paar weken tijd brengen we de landelijk, lokale en wijkgerichte projectomgeving in kaart. Die geeft ons zicht op trends en op de situatie en op kansen in Tiel. Op basis daarvan maken een voorstel waarbij én de garantie het grootst is dat er zoveel mogelijk speelplekken blijven bestaan én bewoners de kans krijgen een belangrijke maar vooral ook plezierige rol te (blijven) spelen.

Ons voorstel bespreken we in augustus en september met de wethouders, met beleidsmedewerkers van andere afdelingen, met stakeholders, partnerorganisaties en niet in de laatste plaats met…bewoners en kinderen!

Eind 2018 hebben we iedereen uitgebreid gesproken. Het plan kan op veel enthousiasme rekenen, maar er zijn ook zorgen en twijfels, vooral over het idee dat een stedelijke stichting het (financieel en technisch) beheer en onderhoud voor zijn rekening gaat nemen. Kunnen en willen bewonersgroepjes dat niet liever zelf? Bij wijze van pilots gaan we in het voorjaar met verschillende groepjes aan de slag: samen leren wat het beste werkt, gewoon door te doen!

Opdrachtgever: Gemeente Tiel, 2017 - 2019
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg