Overbuur leidt het project waarbij een team huisbezoeken aflegt in de wijk Meijhorst in Nijmegen. Doel: bewoners bewegen tot het opruimen van de tuinen en achterpaden en tevens werven van vrijwilligers voor verschillende projecten en een kijkje achter de voordeur nemen. Vanwege de omvang van de wijk werken we in blokken en loopt het project, met tussenpozen, over een aantal jaren.

November 2015: het vierde blok van de 5 is afgerond. Meer dan ooit hebben we het idee dat bewoners in de benen komen na (of vaak al vóór) een huisbezoek en het prettig vinden dat de buurt er beter uit gaat zien. De medewerkers van Talis vinden het fijn op deze positieve manier met alle bewoners kennis  maken. Met in dit blok 30 succesvolle interventies op 80 woningen (nagenoeg zonder aanmaningen, boze brieven of vervelende trajecten) kunnen we wederom spreken van een succes.

Voorjaar 2016 starten de medewerkers van Talis met het laatste blok woningen. Overbuur heeft zich inmiddels overbodig gemaakt… en zal de gezamenlijke huisbezoeken (vaak verrassend, ontroerend, plezierig) zeker missen!

Opdrachtgever: Woningcorporatie Talis, 2013-2015
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg