De Hof van Holland is de laatste nog te ontwikkelen locatie in de Waalsprong, het uitbreidingsgebied ten noorden van Nijmegen. Input vanuit het sociaal domein is belangrijk bij de planvorming. Wat voor soort stadsdeel moet er komen, gezien de ontwikkelingen nu en in de toekomst. Hoe willen mensen wonen, werken, recreëren en elkaar ontmoeten? Overbuur ondersteunt beleidsmakers in het sociale domein bij het formuleren van een visie, o.a. door het organiseren van een workshop. Hiernaast foto’s van een rondleiding door het nieuwe gebied, een luchtfoto van het Fort en een werkbijeenkomst.

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen, 2015.
Webdesign: Marc Verburg | Tekeningen Anja Maas i.s.m. Marc Verburg